Tajuk Penyelenggaraan Sistem Keselamatan Elektronik Bersepadu (SKEB) Untuk Penjara Kluang, Johor

Taklimat / Lawatan Tapak
Tarikh : 21 November 2012 (Rabu)
Jam : 10.30 pagi
Tempat : Penjara Kluang, Kg. Gajah, Jalan Mersing, 86000 Kluang, Johor.
(Kehadiran adalah wajib. Petender yang tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak tidak dibenarkan menyertai tender ini)
No Tender TJP 37/2012
Syarikat PERUSAHAAN SURIA JAYA
Tempoh Mula 01-02-2013
Tempoh Tamat 31-01-2015
Nilai Kontrak RM 1,495,890.00