Tajuk Perkhidmatan Menyelenggara Dan Membaikpulih Kemudahan Perkakasan, Perisian Dan Pangkalan Data Di Jabatan Penjara Malaysia

Lawatan Tapak
Tarikh : 24 April 2013 (Rabu)
Jam : 10.00 pagi
Tempat : Ibu Pejabat Penjara Malaysia, Bukit Wira, 43000 Kajang, Selangor
(Kehadiran adalah wajib. Petender yang tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak tidak dibenarkan menyertai tender ini)
No Tender TJP 4/2013
Syarikat ENCORAL DIGITAL SOLUTIONS SDN BHD
Tempoh Mula 17-09-2013
Tempoh Tamat 16-09-2015
Nilai Kontrak RM 1,685,280.00