Tajuk Penyelenggaraan Sistem Keselamatan Elektronik Bersepadu (SKEB) Di Penjara Penor, Pahang

Lawatan Tapak
Tarikh : 24 April 2013 (Rabu)
Jam : 10.30 pagi
Tempat : Penjara Penor, KM -18 Jalan Kuantan, 25558 Kuantan, Pahang
(Kehadiran adalah wajib. Petender yang tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak tidak dibenarkan menyertai tender ini)
No Tender TJP 8/2013
Syarikat STT TECHNOLOGIES SDN BHD
Tempoh Mula 01-09-2013
Tempoh Tamat 31-08-2015
Nilai Kontrak RM 1,033,899.00