Tajuk Pembekalan dan Pengiriman Catuan Makanan Mentah Basah Dan Kering Ke Penjara Jelebu, Negeri Sembilan
No Tender TJP 13/2013
Syarikat SKS SERVICES
Tempoh Mula 15-10-2013
Tempoh Tamat 14-10-2015
Nilai Kontrak RM 1,606,112.00