Tajuk Pembekalan dan Pengiriman Catuan Makanan Mentah Basah Dan Kering Ke Penjara Sungai Petani, Kedah
No Tender TJP 17/2013
Syarikat EDA JAYA MURNI ENTERPRISE
Tempoh Mula 16-09-2013
Tempoh Tamat 15-09-2015
Nilai Kontrak RM 1,227,287.00