Tajuk Pembekalan dan Pengiriman Catuan Makanan Mentah Basah Dan Kering Ke Penjara Seberang Perai, Pulau Pinang
No Tender TJP 20/2013
Syarikat P SELESA SERVICES
Tempoh Mula 15-10-2013
Tempoh Tamat 14-10-2015
Nilai Kontrak RM 2,859,346.00