Tajuk Sebut Harga Pembekalan Dan Pengiriman Lori (1 Ton) Dan Lori (3 Tom) Untuk Kegunaan Seksyen Vokasional Dan Industri, Jabatan Penjara Malaysia
No Tender X0266010100130026 (SJP 17/2013)
Syarikat BASSID ENGINEERING SDN BHD
Tempoh Mula 10-09-2013
Tempoh Tamat 10-09-2013
Nilai Kontrak RM 622,119.47