Tajuk Pembekalan dan Pengiriman Catuan Makanan Mentah Basah Dan Kering Ke Tempat Tahanan Perlindungan Taiping, Perak
No Tender TJP 14/2013
Syarikat SRSH MEGA ENTERPRISE
Tempoh Mula 19-11-2013
Tempoh Tamat 18-11-2015
Nilai Kontrak RM 1,040,510.00