Tajuk PEMBEKALAN DAN PENGIRIMAN CATUAN MAKANAN MENTAH BASAH DAN KERING KE PUSAT KOREKSIONAL JASIN, MELAKA
No Tender TJP 3/2016
Syarikat RUMPON MEGA SERVICES
Tempoh Mula 22-04-2016
Tempoh Tamat 21-04-2018
Nilai Kontrak RM 788,401.00