Status : TUTUP

1. Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan tawaran tender bagi pembekalan seperti berikut:-

No. Tender Perihal Tender Kod Bidang Pendaftaran Taraf Tender
null PEMBEKALAN, PENGIRIMAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN KENDERAAN JENIS LORI 3 TAN BAGI JABATAN PENJARA MALAYSIA Klik Sini untuk lihat Kenyataan null null

2.
Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan pada atau sebelum 10-08-2020, jam 12.00 tengah hari.

3.
Dokumen yang dihantar secara manual (seperti arahan dalam Dokumen Tender ) hendaklah dimaksukkan ke dalam Sampul Surat berlakri yang telah dicatitkan dengan no. ID Pembekal dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di :-
 
Jabatan Penjara Malaysia,
Bahagian Pembangunan Dan Perolehan,
Ibu Pejabat Penjara Malaysia,
Bukit Wira, 43000 Kajang,
Selangor.

pada atau sebelum 10-08-2020, jam 12.00 tengah hari.

4.
Tawaran dari petender TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sekiranya Cadangan Kewangan tidak dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan pada tarikh tutup tender walaupun dokumen sokongan telah dihantar ke Jabatan pada tarikh tutup tender .

5.
Iklan ini juga boleh diakses melalui laman web www.eperolehan.gov.my