Status : TUTUP

1. Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan tawaran tender bagi pembekalan seperti berikut:-

No. Tender Perihal Tender Kod Bidang Pendaftaran Taraf Tender
null Menaiktaraf dan Membaiki Galeri Jualan Seksyen Vokasional dan Industri, Ibu Pejabat Penjara Malaysia Klik Sini untuk lihat Kenyataan null null

2.
Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan pada atau sebelum 01-09-2020, jam 12.00 tengah hari.

3.
Dokumen yang dihantar secara manual (seperti arahan dalam Dokumen Tender ) hendaklah dimaksukkan ke dalam Sampul Surat berlakri yang telah dicatitkan dengan no. ID Pembekal dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di :-
 
Jabatan Penjara Malaysia,
Bahagian Pembangunan Dan Perolehan,
Ibu Pejabat Penjara Malaysia,
Bukit Wira, 43000 Kajang,
Selangor.

pada atau sebelum 01-09-2020, jam 12.00 tengah hari.

4.
Tawaran dari petender TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sekiranya Cadangan Kewangan tidak dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan pada tarikh tutup tender walaupun dokumen sokongan telah dihantar ke Jabatan pada tarikh tutup tender .

5.
Iklan ini juga boleh diakses melalui laman web www.eperolehan.gov.my