Status : TUTUP

1. Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan tawaran sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-

No. Sebut Harga Perihal Sebut Harga Kod Bidang Pendaftaran Taraf Sebut Harga
X0266010100170022 Perkhidmatan Penyewaan Dan PEnyelenggaraan Mesin Penapis Air Di Ibu Pejabat Penjara Malaysia(IPPM) 221502 Terbuka

2.
Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan pada atau sebelum 14-06-2017, jam 12.00 tengah hari.

3.
Dokumen yang dihantar secara manual (seperti arahan dalam Dokumen Sebut Harga ) hendaklah dimaksukkan ke dalam Sampul Surat berlakri yang telah dicatitkan dengan no. ID Pembekal dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di :-
 
Jabatan Penjara Malaysia,
Bahagian Pembangunan Dan Perolehan,
Ibu Pejabat Penjara Malaysia,
Bukit Wira, 43000 Kajang,
Selangor.

pada atau sebelum 14-06-2017, jam 12.00 tengah hari.

4.
Tawaran dari penyebutharga TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sekiranya Cadangan Kewangan tidak dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan pada tarikh tutup sebut harga walaupun dokumen sokongan telah dihantar ke Jabatan pada tarikh tutup sebut harga .

5.
Iklan ini juga boleh diakses melalui laman web www.eperolehan.gov.my