Status : TUTUP

1. Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan tawaran sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-

No. Sebut Harga Perihal Sebut Harga Kod Bidang Pendaftaran Taraf Sebut Harga
SJP 23/2018 Sebut Harga Kerja-Kerja Pembaikan Taska Gemilang di Ibu Pejabat Penjara Malaysia

Taklimat & Lawatan Tapak :-
Tarikh : 5 Jun 2018 (Selasa)
Masa : 10.00 Pagi
Tempat : Dataran Bukit Wira, Ibu Pejabat Penjara Malaysia, Kajang, Selangor
Gred G1 :- Kategori - B; Pengkhususan - B04, ATAU Kategori - C; Pengkhususan - CE21 Terbuka

2.
Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan pada atau sebelum 12-06-2018, jam 12.00 tengah hari.

3.
Dokumen yang dihantar secara manual (seperti arahan dalam Dokumen Sebut Harga ) hendaklah dimaksukkan ke dalam Sampul Surat berlakri yang telah dicatitkan dengan no. ID Pembekal dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di :-
 
Jabatan Penjara Malaysia,
Bahagian Pembangunan Dan Perolehan,
Ibu Pejabat Penjara Malaysia,
Bukit Wira, 43000 Kajang,
Selangor.

pada atau sebelum 12-06-2018, jam 12.00 tengah hari.

4.
Tawaran dari penyebutharga TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sekiranya Cadangan Kewangan tidak dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan pada tarikh tutup sebut harga walaupun dokumen sokongan telah dihantar ke Jabatan pada tarikh tutup sebut harga .

5.
Iklan ini juga boleh diakses melalui laman web www.eperolehan.gov.my