CARTA ORGANISASI JABATAN PENJARA MALAYSIA



Sumber Maklumat : Bahagian Sumber Manusia & Pentadbiran
Tarikh Kemaskini : 15 Oktober 2018