Portal Rasmi Jabatan Penjara Malaysia
audio cachecetak w3c 1 1 1 biru hijau merah 1
  Bahagian Pengurusan Banduan
 
 
   Pengarah
KP Haji Nordin Haji Muhamad

nordin@prison.gov.my


OBJEKTIF

i) Memastikan banduan mengikuti sistem pemulihan (PPI) secara berkesan agar kadar residivis dapat dikurangkan sehingga tidak melebihi 17 %.
ii) Mengurangkan aduan terhadap sistem layanan agar ia tidak melebihi 3 %.
iii) Memastikan penghuni menerima kemudahan kesihatan yang sewajarnya. Dalam hal ini, bahagian ini menyasarkan sekurang-kurangnya 80 % banduan di penjara menerima rawatan kesihatan.FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN BANDUAN

i) Pemulihan Akhlak Penghuni
- Melaksanakan program pemulihan ke atas banduan bagi memperbaiki fizikal, mental dan akhlak berteraskan nilai murni masyarakat.
ii) Layanan ke atas Penghuni
– Memastikan banduan diberi layanan berlandaskan nilai kemanusiaan dari segi kesihatan, keperluan asas, perhubungan dengan keluarga dan masyarakatselaras dengan garispanduan yang termaktub dalam United Nation Standard Minimum Rules (UNSMR).
iii) Rawatan Kesihatan Penghuni
– Memastikan banduan yang memerlukan rawatan kesihatan diberi peluang yang sewajarnya untuk mendapatkan rawatan di klinik penjara atau hospital yang berhampiran dengan penjara.SEKSYEN DAN UNIT YANG TERDAPAT DI BAHAGIAN PENGURUSAN BANDUAN


SEKSYEN PEMULIHAN & RAWATAN
Seksyen pemulihan terbahagi beberapa 3 unit utama iaitu, Unit Pembangunan Sahsiah, Unit Layanan, Unit Agama dan Unit Kebajikan.

- Pemulihan

- Rawatan

- Pendidikan


SEKSYEN VOKASIONAL & INDUSTRI

1. Vokasionala) Bertanggungjawab dalam mengawal selia dan memantau perjalanan bengkel- bengkel perusahaan khususnya dalam merancang perolehan peralatan, mesin dan bahan mentah melalui anggaran bajet mengurus tahunan dan bajet pembangunan dalam setiap Rancangan Malaysia.
b) Memantau penyelenggaraan mesin dan pelaksanaan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan bukan sahaja di bengkel-bengkel tetapi di tempat kerja yang melibatkan kakitangan dan penghuni.
c) Menggubal dasar, menyelaras, melaksana dan memantau perjalanan bengkel-bengkel amanah di seluruh institusi penjara khususnya dari aspek kewangan dan pengurusan bengkel.
d) Terlibat dalam pelaksanaan, pemantauan dan pegembangan skim usahasama dan khidmat bakti Jabatan Penjara Malaysia.2. Pemasarana) Mempromosi dan memasarkan produk My Pride. klik sini
b) Menyediakan khidmat nasihat terhadap pengguna di samping membuat naziran atau pemantauan terhadap urusan pemasaran dan promosi produk di seluruh institusi penjara.
c) Berfungsi mengawal dan menyelaras harga produk My Pride di seluruh institusi penjara.
d) Bertanggungjawab dalam urusan pungutan dan pemantauan perolehan hasil dari penjualan produk penjara.
3. Seksyen Penyelidikan dan Pembangunan Produk

a) Melaksanakan tanggungjawab dalam perancangan penyelidikan dan pembangunan produk.
b) Mengawal kualiti produk My Pride.
c) Menetukan jumlah pengeluaran sesuatu produk atau perkhidmatan.
e) Merancang dan membangunkan kemahiran dan kerjaya kakitangan dan penghuni dalam aspek kemahiran vokasional yang melibatkan perancangan latihan kemahiran bersijil sama ada jangka panjang dan jangka pendek.
f) Merancang keperluan gunatenaga di Bahagian Vokasional dan Industri, Jabatan Penjara Malaysia. 
 

 

Notis Penafian, Dasar Keselamatan & Privasi

Hak Cipta Terpelihara. © 2012 Jabatan Penjara Malaysia.
PENAFIAN : Jabatan Penjara Malaysia TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Paparan terbaik pada Internet Explorer (9/10/11), Google Chrome, Mozilla Firefox 3 dan dengan resolusi minima 1366x768.


JABATAN PENJARA MALAYSIA | Kompleks Penjara Malaysia, 43000 Kajang, Selangor. Tel : 03 8732 8000 | Faks : 03 8739 9205 Email : pro@prison dot gov dot my
cert fb tweet youtube rss

Top