Portal Rasmi Jabatan Penjara Malaysia
audio cache cetak   w3c 1 1 1 1 hijau 1 1
  Take 1Penjara
 
 
   

PERLEMBAGAAN

TABUNG KEBAJIKAN JABATAN PENJARA MALAYSIA

(TAKE 1PENJARA)

Klik Sini - Borang Permohonan

1.NAMA

 

Jabatan Penjara Malaysia sentiasa komited dalam memastikan kebajikan dan perlindungan kepada anggota/ kakitangan agar sentiasa mendapat pembelaan apabila ditimpa sesuatu musibah sewaktu atau di luar waktu bertugas. Bagi meneruskan legasi jabatan yang sentiasa mengutamakan kebajikan dan bertepatan dengan motto jabatan “Memperkasakan Modal Insan, Kebajikan Diutamakan, Organisasi Dimartabatkan”, jabatan mengorak selangkah lagi ke hadapan dengan idea penubuhan Tabung Kebajikan Jabatan Penjara Malaysia (Take 1Penjara).

 

Bagi memantapkan lagi pengurusan kebajikan yang sedia ada di Jabatan Penjara Malaysia dan memastikan halatuju program-program kebajikan sepusat dapat direalisasikan, semua ahli mesyuarat Majlis Tindakan Penjara (MATINPEN) peringkat Ibu Pejabat Penjara Malaysia yang bertarikh 3 September 2013 telah bersetuju untuk meluluskan usul penubuhan tabung tersebut. Sehubungan itu, pada 17 Februari 2014, Tabung Kebajikan Penjara telah berjaya didaftarkan sebagai satu pertubuhan di bawah Seksyen 7 Akta Pertubuhan 1966 dengan nombor Pendaftaran PPM-07-10-17022014 dengan nama Tabung Take 1Penjara.

 

2. ALAMAT

 

Alamat yang berdaftar bagi pertubuhan ini ialah,

JABATAN PENJARA MALAYSIA, IBU PEJABAT PENJARA MALAYSIA, BUKIT WIRA, 43000 KAJANG, SELANGOR.

 

3. TUJUAN / MATLAMAT

 

Matlamat penubuhan adalah untuk:


3.1 Mewujudkan Dana Kebajikan Sepusat Jabatan Penjara Malaysia yang bertujuan untuk membantu mana-mana kakitangan dan keluarga yang memerlukan bantuan segera apabila ditimpa apa jua kesusahan yang LAYAK untuk diberi bantuan.


3.2 Mengumpul dan mendapatkan sumber kewangan yang kukuh bagi menyokong aktiviti kebajikan yang sedia ada supaya lebih berkemampuan untuk membantu semua kakitangan dan keluarga yang memerlukan bantuan serta layak mengikut kriteria yang telah ditetapkan.


3.3 Membuktikan rasa tanggungjawab pengurusan jabatan kepada semua kakitangan dan ahli keluarga dalam aspek kebajikan yang bertepatan dengan motto jabatan iaitu “Memperkasakan Modal Insan, Kebajikan Diutamakan, Organisasi Dimartabatkan”.


3.4 Memastikan aspek kebajikan setiap kakitangan dan keluarga sentiasa didahulukan dan mendapat pembelaan yang sewajarnya; dan


3.5 Memastikan semua bantuan kewangan dan material dapat disalurkan dengan kadar segera bagi meringankan bebanan kakitangan dan keluarga yang memerlukan.


4. KEAHLIAN


Keahlian Tabung Take 1Penjara adalah diwajibkan kepada semua kakitangan Jabatan Penjara Malaysia termasuk yang sedang bertugas di Sabah dan Sarawak meliputi:


4.1 Kakitangan Seragam


4.2 Kakitangan Awam


5. PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI


5.1 Ahli yang telah bersara wajib, pilihan sendiri, bersara atas faktor kesihatan ataupun ahli yang telah dijatuhkan hukuman buang kerja secara automatik akan terbatal keahlian serta hilang semua keistimewaan sebagai ahli pertubuhan Tabung Take 1Penjara.


5.2 Walaubagaimanapun, ahli yang telah bersara dan masih berminat untuk mengekalkan keahlian boleh dipertimbangkan oleh pihak Jawatankuasa Tabung Take 1Penjara untuk terus menikmati apa jua bantuan berkaitan tabung ini seperti di Perkara 6.


5.3 Keahlian dan keistimewaan akan terbatal secara automatik sekiranya ahli yang terbabit tidak membayar yuran tahunan selepas setahun daripada pembayaran terdahulu.6. SUMBER KEWANGAN


Kaedah YURAN adalah seperti berikut:


6.1 Semua ahli hendaklah membayar YURAN sebanyak RM10.00 setahun


6.2 Kutipan yuran hendaklah dibayar oleh Kelab Kebajikan dan Sosial Ibu Pejabat Penjara Malaysia, Ibu Pejabat Penjara Sabah Dan Sarawak, Institusi-institusi Penjara, Pusat-pusat Latihan dan Pejabat-pejabat Parol Negeri.


6.3 Tabung ini juga dibenarkan untuk menerima apa jua sumbangan dalam apa-apa bentuk dan sumbangan ini hendaklah diisytiharkan dalam Penyata Tahunan Tabung Take 1Penjara.


6.4 Tabung ini juga boleh membuat kutipan derma daripada orang ramai dengan syarat pengesahan daripada Pendaftar Pertubuhan dan pihak berkuasa berkenaan diperolehi terlebih dahulu.


6.5 Tabung ini boleh juga menjalankan kegiatan ekonomi seperti menjual, membeli, melabur, menyewa, memiliki harta alih dan tak alih dan lain-lain kegiatan ekonomi serta bertujuan meningkatkan hasil pendapatan tabung.


6.6 Semua kutipan yuran perlu dihantar dan dimasukkan ke akaun Tabung Take 1Penjara melalui Bank Muamalat (Nombor Akaun: 120 700 061 667 13) dan salinan sebagai bukti pembayaran dihantar kepada Bendahari Tabung Take 1Penjara untuk tujuan rekod tidak lewat pada atau sebelum 10 haribulan Januari setiap tahun.


7. BANTUAN DAN KELAYAKAN


Antara kategori yang layak:


7.1 Kemusnahan akibat kebakaran, kerosakan harta benda akibat daripada kejadian banjir, tanah runtuh dan ribut taufan serta lain-lain yang difikirkan LAYAK oleh jawatankuasa Tabung Take 1Penjara.


7.2 Pesakit kronik di kalangan ahli.


7.3 Kakitangan yang memerlukan pembedahan segera akibat daripada penyakit, kemalangan dan apa-apa bencana alam yang menimpa ahli dan difikirkan LAYAK oleh Ahli Jawatankuasa Tabung Take 1Penjara.8. PEMOHON YANG LAYAK


Semua ahli yang mencarum sebagaimana yang dinyatakan di Perkara 4.


9. MEKANISME PERMOHONAN BANTUAN

 


9.1 Semua kakitangan yang telah mencarum sekurang-kurangnya sebulan sebagai Ahli Tabung Take 1Penjara dan masih berkhidmat di Jabatan Penjara melalui Pegawai Hal Ehwal Staf Institusi masing-masing.


9.2 Semua permohonan mesti disertakan laporan sokongan daripada pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM), Hospital berkaitan dan mana-mana berkaitan serta hendaklah diperakukan oleh Pengarah Institusi di mana pegawai itu bertugas.


9.3 Semua permohonan hendaklah dihantar pada atau dua (2) bulan daripada tarikh kejadian yang menimpa dan surat pengesyoran daripada pihak hospital bagi apa jua bantuan alatan sokongan dan pembedahan penting.


9.4 Disahkan dan diperakukan oleh Ketua Institusi di mana tempat seseorang itu bertugas semasa kejadian.


9.5 Dan diperakukan serta mendapat persetujuan daripada semua ahli jawatankuasa.

 


10. TATACARA PEMBAYARAN


Semua permohonan yang layak akan disalurkan terus melalui Ketua Institusi berkaitan untuk disalurkan kepada pemohon.


12.4 Juruaudit


i. Tuan Haji Md Sujak bin Marzuki


ii. TPP Mohd Yunus bin Abd Rahman


12.5 Pegawai Hal Ehwal Staf yang dilantik di semua Institusi Penjara, Ibu Pejabat Penjara Sabah dan Sarawak, Pejabat-pejabat Parol Negeri dan Pusat-pusat Latihan dilantik secara automatik bagi mewakili institusi masing-masing untuk menguruskan Tabung Take 1Penjara di peringkat institusi.


12.6 Tempoh pelantikan Jawatankuasa Tabung Take 1Penjara adalah selama 2 tahun.

 


13. KUASA DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA TABUNG KEBAJIKAN (TAKE 1PENJARA), JABATAN PENJARA MALAYSIA


Bidang Kuasa Jawatankuasa Tabung Take 1Penjara adalah seperti berikut:


13.1 Mengadakan mesyuarat secara berkala 2 kali setahun.


13.2 Mengadakan mesyuarat 3 kali sebulan untuk menyemak dan menilai permohonan ahli sekiranya ada permohonan.


13.3 Memanggil mesyuarat ad-hoc sekiranya perlu.


13.4 Meluluskan jumlah sumbangan yang difikirkan sesuai dan wajar sekiranya bertentangan dengan jumlah sumbangan di Perkara 6 setelah mendapat persetujuan ahli jawatankuasa dan mendapat pandangan daripada penasihat.


13.5 Boleh melakukan penambahbaikan atau mengubah/ mengurangkan syarat-syarat yang berkaitan yang mana difikirkan wajar serta mengikut peredaran semasa setelah mendapat pandangan dan persetujuan institusi secara bertulis.


13.6 Setiausaha perlu membuat laporan bertulis berhubung perkembangan Tabung Take 1Penjara seperti kedudukan kewangan, permohonan dan apa-apa maklumat terkini perkembangan Tabung Take 1Penjara setiap enam (6) bulan sekali kepada penasihat dan institusi penjara untuk dimaklumkan kepada ahli-ahli.

 


14. TUNTUTAN BALIK WANG CARUMAN


Yuran dan caruman yang telah dicarum ke dalam akaun Tabung Take 1Penjara TIDAK BOLEH dituntut balik oleh pencarum atau waris.


15. PENGELUARAN WANG DI BANK


Pengeluaran wang di bank boleh dibuat oleh dua (2) orang daripada tiga (3) orang Jawatankuasa Tabung Take 1Penjara seperti berikut:


15.1 Yang Dipertua


15.2 Bendahari


15.3 Setiausaha

 


16. HAD MAKSIMUM PENGELUARAN

 


Had maksimum pengeluaran wang ialah RM5,000.00 dan sekiranya pengeluaran lebih daripada RM5,000.00, perjumpaan hendaklah dibuat bersama Ahli Jawatankuasa Tabung Take 1Penjara bagi mendapatkan kelulusan.

 


17. LAIN-LAIN


Apa-apa peraturan dan syarat-syarat yang tidak ada dan berlaku perbezaan di dalam mentafsir perkara-perkara di dalam Undang-undang Pertubuhan Tabung Take 1Penjara ini, maka Pengerusi Jawatankuasa Tabung Take 1Penjara perlu membawa isu-isu atau persoalan yang timbul kepada penasihat untuk dibawa ke Mesyuarat Khas Jawatankuasa Tabung Take 1Penjara.

 


18. PENUTUP

 


Penubuhan Tabung Take 1Penjara amat besar maknanya kepada seluruh warga kerja di Jabatan Penjara Malaysia dalam memacu jabatan ke arah sebuah organisasi yang berorientasikan kebajikan kakitangan sepanjang masa. Sehubungan itu juga, dengan adanya tabungan ini adalah diharapkan agar pihak pengurusan mampu merancang dan melaksanakan program kebajikan melalui cabang pertubuhan kebajikan yang sedia ada agar lebih berkesan dan sistematik. Selain daripada itu, kadar dan jenis bantuan juga akan dikaji dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian serta jumlah terkumpul Tabung Take 1Penjara.

 
 

Notis Penafian, Dasar Keselamatan & Privasi

Hak Cipta Terpelihara. © 2012 Jabatan Penjara Malaysia.
PENAFIAN : Jabatan Penjara Malaysia TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.Paparan terbaik pada Internet Explorer (9/10/11), Google Chrome, Mozilla Firefox 3 dan dengan resolusi minima 1366x768.


JABATAN PENJARA MALAYSIA | Kompleks Penjara Malaysia, 43000 Kajang, Selangor. Tel : 03 8732 8000 | Faks : 03 8739 9205 Email : pro@prison dot gov dot my
cert

Top