cache cetak  w3c biru hijau merah uk
 
 • Direktori JPM
 • Profil Pengarah
 • Profil Jabatan
  • Carta & Organisasi
  • Carta Organisasi KDN
  • Ikrar Jabatan
 • PERSIAP
 • Sistem Tempahan Produk
 • Peta Lokasi
Dari 01 Mei 2010,
Bilangan Capaian :

View Statistic
fb tweet prihatin youtube qr rss


videogaleri
Tarikh Kemaskini : 24 Ogos 2015


  Pautan Pilihan

GALERI PRODUK PENJARA PULAPEN MPM AKADEMI SUKPEN


  Pencapaian
capai
  Bahagian Teknologi Maklumat
 
 
   
Untitled Document


Pengarah

Gan Kim Sai

gks@prison.gov.myObjektif

Bertanggungjawab dalam penggunaan teknologi maklumat yang sesuai supaya fungsi dan tugas harian di Jabatan Penjara Malaysia dapat dijalankan dengan cekap, berkesan dan menepati keperluan semasa bagi menjamin perkhidmatan yang profesional, berkualiti serta mencapai tahap produktiviti yang disasarkan.Fungsi

Untuk mencapai objektif ini Bahagian Teknologi Maklumat memainkan peranan yang penting sebagai penggerak utama berhubung teknologi maklumat di Jabatan Penjara Malaysia dengan fungsi-fungsi berikut:

Merancang dan mengesyorkan dasar, strategi, piawaian dan pelan rancangan teknologi maklumat bagi Jabatan.

Membekal dan menguatkuasakan metodologi dan piawaian dalam pembangunan sistem-sistem aplikasi Jabatan.

Merancang dan menguatkuasakan dasar keselamatan ICT selaras dengan keselamatan ICT Kerajaan.

Menguruskan penyenggaraan peralatan komputer supaya berada dalam keadaan beroperasi secara optima.

Mengurus dan memberi bimbingan serta khidmat nasihat dalam pelaksanaan projek teknologi maklumat.

Mengurus dan melaksanakan proses perolehan peralatan komputer untuk projek pengkomputeran.

Mengesyorkan keperluan latihan dalam perkara-perkara yang berhubung dengan pengoperasian komputer bagi semua staf Jabatan.

Bertindak sebagai urusetia kepada Jawatankuasa Pengurusan Dan Pelaksanaan Projek Pengkomputeran Jabatan Penjara MalaysiaBahagian Sistem Maklumat terdiri dari:-

Kembali ke Atas
1. Unit Keselamatan ICT dan Multimedia

• Merancang pengurusan pengendalian insiden keselamatan Jabatan Penjara.
• Mengurus pengendalian insiden keselamatan Jabatan Penjara;
• Menyelaras, memantau pelaksanaan dan menyedia khidmat nasihat kepada Institusi Jabatan Penjara;
• Mengurus data insiden keselamatan ICT, Jabatan Penjara;
• Merancang pembangunan system pengurusan keselamatan berasaskan elektronik untuk Jabatan Penjara.
• Menyelaras dan memantau pelaksanaan Portal
• Menyediakan Perkhidmatan dalam talian dan borang muat turun untuk memudahkan capaian melalui Portal
• Mengurus kandungan laman web
• Memastikan semua hyperlink berfungsi


2 . Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan Sistem

3 . Unit Pentadbiran dan Pergerakan Komputer


• Mengurus, mengendali dan memantau perolehan dan keperluan/penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT di Jabatan Penjara Malaysia
• Mengurus dan memantau proses penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT di Jabatan Penjara Malaysia.
• Mengurus, mengendali dan memantau aset dan harta modal alih kerajaan bagi perkakasan dan perisian ICT di Jabatan Penjara Malaysia.
• Memberi khidmat nasihat, sokongan dan bantuan teknikal dalam bidang ICT kepada pegawai dan kakitangan (bukan IT) di Jabatan Penjara Malaysia
• Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pegawai Atasan dari masa ke semasa


4 . Unit Operasi dan Rangkaian Komunikasi

5. Unit Aplikasi ParolProgram / Inisiatif

• Membangun system pengurusan keselamatan elektronik di Penjara Kajang, Penjara Wanita Kajang, Penjara Sungai Buluh, dan Penjara Taiping
• Membangunkan system sidang video di Penjara Kajang, Penjara Taiping, Penjara Pulau Pinang, Penjara Simpang Rengam, Penjara Pokok Sena, Penjara Penor, Penjara Puncak Borneo, Penjara Kotakinabalu dan SHG Telok Mas

Dasar Teknologi Maklumat dan Komudnikasi (ICT) dan Dasar Keselamatan ICT Jabatan Penjara Malaysia

Sila klik untuk pindah turun. Semua fail dalam format pdf

1. Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

2. Dasar Keselamatan ICT

Kembali ke Atas

 
 
 
Hak Cipta Terpelihara. © 2012 Jabatan Penjara Malaysia.        Notis Penafian, Dasar Keselamatan & Privasi